Perspektivy spolupráce EU s Ruskou federací

Jednací sál Senátu Parlamentu ČR - vchod A1 26.05.2011 Od 13:00 Do 18:00
Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR ve spolupráci s Evropským hnutím v ČR uspořádal jednacím sále Senátu PČR dne 26. května 2011 mezinárodní konferenci na téma „Perspektivy spolupráce EU s Ruskou federací“. Jednání se zúčastnili zástupci diplomatického sboru, přední bankéři,podnikatelé a zástupci vysokých škol a veřejnosti.
Konferenci zahájil pan Jozef Regec, předseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR a následovala úvodní slova pana S.B.Kiseleva, velvyslance Ruské federace v ČR a Edvarda Outraty, předsedy Evropského hnutí v ČR. Fotogalerie.
Program jednání:
I. b l o k  Politickoekonomický rámec současné a perspektivní hospodářské spolupráce
Libor Rouček, místopředseda Evropského parlamentu, „Perspektivy partnerství EU
a Ruské federace“
Luděk Sefzig, předseda Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR, „Vztahy s Ruskou federací jako faktor rozvoje EU“
Emil Voráček, Historický ústav Akademie věd ČR, „Současné Rusko a Evropa“
Jiří Schneider, I. náměstek ministra zahraničních věcí, „Ruská federace – významný partner ČR jako členské země EU“ 
II.  b l o k  Ekonomická spolupráce EU – ČR a RF – výhledy a překážky jejího rozvoje
Oleg E. Lušnikov, Ruský institut strategických studií, „Ruský pohled na česko-ruské ekonomické vztahy“
František Masopust, výkonný ředitel Komory pro hospodářské styky se SNS„Česko-ruská hospodářská spolupráce očima Komory SNS“
Milan Šikula, ředitel EÚ SAV, „Slovenský pohled a slovenské zkušenosti z oblasti spolupráce členských zemí EU s Ruskou federací“
Jiří Skuhra, náměstek generálního ředitele EGAP, „EGAP jako posilující faktor podpory exportu“              
Michal Bakajsa, náměstek generálního ředitele ČEB, „Významná úloha ČEB ve financování exportu do RF“

Anketa

Cítíte se Evropanem?
 78.4%
 21.6%
Celkem hlasovalo 393 uživatelů Výsledky dalších anket >

Diskuzní fórum

Vstupte