Stránka se upravuje.
Volby orgánů Evropského hnutí 22.června 2010
Generální shromáždění dne 22.června 2010 schválilo nové členy orgánů Evropského hnutí v ČR
Zpráva auditora za rok 2009
>> Legislativa dohodnutá za českého předsednictví (PDF 165 KB)
První verze Přehledu nejdůležitějších legislativních aktů dohodnutých za českého předsednictví (stav k 31.5.2009) obsahuje výhradně výčet těch aktů, u nichž došlo k dohodě o jejich konečné podobě.
>> Rozhovory s Občany Evropy
Shrnutí výsledků projektu "Rozhovory s občany Evropy", jehož první část byla završena závěrečným setkáním dne 14.-15.března 2009. Národní doporučení je uvedeno na straně 7 a 8 materiálu.
>> Priority českého předsednictví (PPT 1,00 MB)
Prezentace Mileny Vicenové, velvyslankyně České republiky při EU, o prioritách českého předsednictví.
>> Brožura Občan a EU (PDF 457 kB)
Publikace shrnující projekt Občan a EU realizovaný po celé ČR v roce 2008. Akcemi zahrnutými v projektu „Občan a EU“ se realizátoři konferencí, seminářů, kulatých stolů, mítinků i výstav snažili ozřejmovat procesy, které v Evropské unii probíhají.
>> Leták Making Europe Move! (PDF 1,82 MB)
Propagační materiál Evropského hnutí s představením činnosti a mapou sítě EH v Evropě.
>> EMI Annual Report 2007-2008 (PDF 1,84 MB)
Výroční zpráva Mezinárodního Evropského hnutí se sídlem v Bruselu. Anglická verze.
>> Zpráva z Congress of Europe 1948-2008 (PDF 1,61 MB)
V roce 1948 se uskutečnil v nizozemském Haagu kongres, který položil základy evropské integrace. Evropského hnutí uspořádalo v roce 2008 výroční kongres po šedesáti letech a přináší vám z něj přehledný report. Anglická verze.
>> Zpráva auditora 2007 (1,23 MB)
>> Zpráva o hospodaření za rok 2007 (PDF 39 kB)
>> Zpráva auditora 2005 (DOC 194 kB)
>> Zpráva o hospodaření za rok 2005 (DOC 42,5 kB)
>> Zpráva o hospodaření za rok 2004 (DOC 40,5 kB)
>> Zpráva o hospodaření za rok 2003 (DOC 38,5 kB)